เที่ยวเมืองไทย.คอม ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เที่ยวเมืองไทย // ภาคเหนือ // จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"
 
 
 
ข้อมูลแม่ฮ่องสอน
การเดินทางในแม่ฮ่องสอน
พยากรณ์อากาศ
ที่เที่ยวยอดนิยม
แผนที่แม่ฮ่องสอน
โปรแกรมเที่ยว
อันซีนแม่ฮ่องสอน
สัมผัสจริงแม่ฮ่องสอน
เทศกาลงานประเพณี
ทัวร์บริการนำเที่ยว
มรดกแม่ฮ่องสอน
ฟังเพลงเกี่ยวกับ แม่ฮ่องสอน
ร้านอาหารที่กิน
ที่ซื้อของฝาก
เบอร์โทรสำคัญของแม่ฮ่องสอน
คุยกับคนแม่ฮ่องสอน
เรื่องจากทางบ้าน
ส่งอีการ์ดแม่ฮ่องสอน
โหวดให้แม่ฮ่องสอน
แหล่งท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) ภูโคลน วัดพระธาตุดอยกองมู อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ปาย บ้านน้ำเพียงดิน วัดจองคำ วัดจองกลาง
ปางอุ๋ง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน น้ำตกหมอแปง แม่น้ำปาย
วัดกลาง วัดน้ำฮู เจดีย์พระธาตุแม่เย็น ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
       
วัดอุ่นเมือง พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 โครงการพระราชดำริปางตอง 2 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
       
       
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง วัดม่วยต่อ วัดต่อแพ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา
       
วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ แม่น้ำสาละวิน

 

วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง
       
วัดจอมทอง บ้านท่าตาฝั่ง จุดผ่อนปรนการค้าชาย
แดนไทย-พม่า
นั่งเรือหางยาว
       
ล่องแก่งแม่เงา อุทยานแห่งชาติแม่เงา วัดกิตติวงศ์ แม่น้ำเงา
       
พระธาตุจอมมอญ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ อุทยานแห่งชาติสาละวิน วัดศรีบุญเรือง
       
วัดแสนทอง บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ น้ำตกดาวดึงส์
       
วนอุทยานแก้วโกมล ถ้ำแม่ฮุ หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ โป่งน้ำร้อนเมืองแปง

 

       
น้ำตกแม่เย็น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ห้วยจอกหลวง โป่งน้ำร้อนท่าปาย

 

       
น้ำตกแม่อูคอ ถ้ำบ่อผี ถ้ำน้ำลาง ถ้ำซู่ซ่า
       
ถ้ำแม่ละนา บ้านยอดดอย บ่อน้ำร้อนผาบ่อง น้ำตกซู่ซ่า
       
ตลาดชายแดนห้วยผึ้ง ตลาดเช้า (กาดเช้า) หนองจองคำ ศูนย์ศิลปาชีพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
วัดพระนอน วัดก้ำก่อ สถานศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด
พระตำหนักปางตอง
       
กังหันผลิตน้ำมันงาบ้านสบสอย เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง

 

   
 

ข้อมูลโดยย่อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อน และป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่รวมของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู้คนเหล่านี้ยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมไว้ เฉกเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง 

ประวัติและความเป็นมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อปี พ.ศ. 2374 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้ เจ้าแก้วเมืองมา เป็นแม่กอง นำไพร่พลช้างต่อและหมอควาญ ออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลช้างช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลข้ามภูเขา มาทางตะวันตกของเชียงใหม่  ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม โดยมอบหน้าที่ให้ พะกาหม่อง เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่ง มีทำเลดีมีร่องธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "แม่ร่องสอน" หมายถึงที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน" ครั้นถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่ อพยพมาหลบภัยสงครามอยู่ที่แม่ร่องสอนเป็นจำนนมาก โดยมี เจ้าฟ้าโกหล่าน และชานกะเล เป็นหัวหน้า เมื่อมาอยู่ที่นี่ ชานกำเล ได้ช่วยหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของพะกาหม่องถึงกับยกลูกสาวชื่อนางไส ให้เป็นภรรยา ต่อมาชานกะเล อพยพครอบครัวลงใต้มาอยู่ที่เมืองกุ๋นลม หรือขุนยวมในปัจจุบัน ได้เป็นเข้าเมืองกุ๋นลมคนแรก ต่อมานางไสถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าโกหล่าน ยกหลานสาวชื่อเจ้านางเมี๊ยะให้เป็นภรรยา ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลม เจริญมั่งคั่งส่งส่วยตอไม้ให้ได้มากมาย จนถึง พ.ศ. 2417 เจ้าอินทวิชยานนท์ จึงแต่งตั้งชานกะเลเป็น พญาสิงหนาถราชา แล้วสถาปนาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงถือเอาต้นกำเนิดเมือง คือ ร่องน้ำสอนช้าง และช้างตัวเดียวเล่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

สถานที่สำคัญ

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดม่วยต่อ ในพิพิธภัณฑ์จัดการแสดงเรื่องราวทางประวิติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใช้เส้นทางปาย-ขุนยวม

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ มีพื้นที่ประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ
ริมทางมีภูมิประเทศที่งดงามของภูเขาและทุ่งดอกบัวตองที่ตระการตาและเบ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม - ธันวาคม

บริการด้านท่องเที่ยว

  


จองที่พักทั่วไทย
รับประกัน ราคาถูกที่สุด


ที่พักติดทะเลราคาถูก

ที่พักหัวหินติดทะเล
ที่พักพัทยาติดทะเล
ที่พักชะอำติดทะเล
ที่พักบางแสนติดทะเล
ที่พักเขาตะเกียบติดทะเล
ที่พักปราณบุรีติดทะเล
ที่พักประจวบติดทะเล
ที่พักชุมพรติดทะเล
ที่พักเกาะล้านติดทะเล
ที่พักเกาะเสม็ดติดทะเล
ที่พักเกาะช้างติดทะเล
ที่พักสัตหีบติดทะเล
ที่พักระยองติดทะเล
ที่พักจันทบุรีติดทะเล
ที่พักเกาะสมุยติดทะเล
ที่พักเกาะเต่าติดทะเล
ที่พักเกาะพงันติดทะเล
ที่พักภูเก็ตติดทะเล
ที่พักกระบี่ติดทะเล
ที่พักเขาหลักติดทะเล
ที่พักพังงาติดทะเล
ที่พักขนอมติดทะเล
ที่พักเพชรบุรีติดทะเล
ที่พักชลบุรีติดทะเล
ที่พักตราดติดทะเล
ที่พักเกาะหลีเป๊ะติดทะเล
ที่พักเกาะสีชังติดทะเล

 

สุดยอดที่พักเมืองไทย

ที่พักเชียงใหม่

ที่พักภูเก็ต 

ที่พักกระบี่

ที่พักกาญจนบุรี

ที่พักเขาใหญ่

ที่พักพัทยา

ที่พักหัวหิน

ที่พักชะอำ

ที่พักสวนผึ้ง

ที่พักวังน้ำเขียว 

ที่พักเกาะเสม็ด

ที่พักเกาะช้าง

ที่พักระยอง

ที่พักจันทบุรี  

ที่พักปากช่อง

ที่พักอัมพวา

ที่พักปาย

ที่พักเชียงคาน 

ที่พักเชียงราย  

ที่พักเขาค้อ

ที่พักโคราช

ที่พักปราณบุรี

ที่พักประจวบ

ที่พักเกาะสมุย 

ที่พักกรุงเทพ

ที่พักแม่ฮ่องสอน

ที่พักเลย

ที่พักหาดใหญ่

ที่พักชุมพร 

ที่พักอยุธยา

ที่พักบางแสน

ที่พักสุโขทัย

ที่พักลำปาง

ที่พักน่าน 

ที่พักสัตหีบ

ที่พักแก่งกระจาน

ที่พักนครนายก

ที่พักอุบล

ที่พักมุกดาหาร 

ที่พักเขาหลัก

ที่พักดอยอินทนนท์

ที่พักดอยอ่างขาง

ที่พักดอยแม่สลอง

ที่พักภูเรือ 

ที่พักเขาสก

ที่พักบ้านกรูด

ที่พักบางสะพาน

เขื่อนศรีนครินทร์

ที่พักสังขละบุรี

ที่พักพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร