เที่ยวเมืองไทย.คอม ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เที่ยวเมืองไทย // ภาคกลาง // จังหวัดนนทบุรี

ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

"พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ด แหล่งดินเผา
 วัดเก่านาม ระบือเลื่องลือทุเรียนนนท์งามน่ายลศูนย์ราชการ"
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
พยากรณ์อากาศ
ที่เที่ยวยอดนิยม
แผนที่นนทบุรี
แนะนำโปรแกรมเที่ยว
อันซีนนนทบุรี
สัมผัสจริงนนทบุรี
เทศกาลงานประเพณี
ทัวร์บริการนำเที่ยว
มรดกนนทบุรี
ฟังเพลงเกี่ยวกับ นนทบุรี
ร้านอาหารที่กิน
ที่ซื้อของฝาก
เบอร์โทรฉุกเฉิน
คุยกับคนนนทบุรี
เรื่องจากทางบ้าน
ส่งอีการ์ดนนทบุรี
โหวดให้นนทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทุบรี

   วัดปรมัยยิกาวาส

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองธานี

เกาะเกร็ด

  วัดแก้วฟ้า

  วัดบางขวาง

วัดไทรม้าเหนือ

 

วัดบางไผ่

 

วัดละหาร

 

 

วัดอัมพวัน

 

ตลาดน้ำบางคูเวียง

 

วัดโพธิ์บางโอ

 

วัดศรีประวัติ

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

 

วัดปรางค์หลวง

 

วัดพิกุลเงิน

 

 วัดคงคา

วัดสะแก

 

วัดปราสาท

 

ตลาดน้ำไทรน้อย

 

 ศูนย์เกษตรบางรักน้อย

หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วัดไทรใหญ่

 

วัดเสนีวงศ์

 

 สวนชวนชมปรีชา

วัดบางขนุน

 

ถนนสายดอกไม้

 

กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกกล้วยไม้

 

 วัดพระนอน

วัดพระเงิน

 

วัดท่าบันเทิงธรรม

 

วัดต้นเชือก

 

 วัดอินทร์

วัดส้มเกลี้ยง

 

วัดสวนแก้ว

 

วัดยุคันธราวาส

 

 วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดเสาธงเิงิน

 

วัดบางอ้อยช้าง

 

วัดชลอ

 

 วัดกระโจมทอง

วัดสักน้อย

 

วัดเพลง

 

พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์

 

 สวนผลไม้เกาะเกร็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

วัดกู้

 

 วัดสะพานสูง

วัดสักใหญ่

 

มูลนิธิสงเคราะห์บ้านสัตว์พิการ

 

พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา

 

 วัดตำหนักใต้

วัดชมภูเวก

 

วัดสังฆทาน

 

โบสถ์

 

 วัดโชติการาม

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

 

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

 

 

ข้อมูลโดยย่อ

นนทบุรี มีความเจริญในหลายด้าน แต่ยังสามารถพบเห็นบ้านเรือน วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ ลำคลอง ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพื้นบ้าน ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และเป็นเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่มาก นนทบุรีมีเนื้อที่ 622.3 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองอยู่ห่างจากนนทบุรี 20 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอเมือง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย

สถานที่สำคัญ

ศาลากลางหลังเก่า ตั้งอยู่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ถนนประชาราษฏร์สาย 1 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย แต่ต่อมาได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2471 เป็นตึกพื้นไม้ มีการตกแต่งระเบียงชายคาแบบตะวันตก ฝีมืองานไม้ประมาณีต ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ริมน้ำด้านหน้าเป็นที่พักผ่อนของประชาชน

พิพิธภัณฑ์มนุษย์ชาติวิทยา อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จัดแสดงเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับโลกและสิ่งมีชีวิต คือ พื้ช สัตว์ และมนุษย์ รวมทั้งศิลปะ เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ

วัดกู้ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางพูด ริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากปากเกร็ดไปทางเหนือ 3 กิโลเมตร สร้างโดยชาวมอญที่ได้อบยพมาแต่ครั้งกรุงธนบุรี มีความสำคัญคือเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมหาสีในรัชกาลที่5 ประสบอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มสิ้นพระชมนนม์ยังมีซากเรือเก่าเก็บไว้วัดนี้ด้วย

เกาะเกร็ด เป็นชุมชนใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายมอญในอำเภอปากเกร็ด บรรพบุรุษชาวมอญอพยพมาอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เดิมบริเวณนี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นกุ แต่เมื่อมีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระขาเส้นเดิมซึ่งคดโค้งมากในสมัยพระเจ้าท้ายสระทำให้แผ่นดินถูกล้อมรอบด้วยลำน้ำจนกลายเป้นเกาะขนาดใหญ่ บนเกาะเกร็ดมีวัดโบราณ คือ วัดปรมัยยิกาวาส หากล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นเจดียเอียงสีขาวมิมน้ำเป็นจุดสังเกต เจดียและพระอุโบสถสร้างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนแบบรามัญ นอกจากนี้ยังมีพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสัยยาสน์สมัยอยุธยาตอนปลาย พิพิธภัณฑ์ของวัดเปิดให้ชมในวันเสาร์และอาทิตย์เก็บรักษาพระพิมพ์ เครื่องแก้ว เครื่องถ้วยโบราณ รวมทั้งโลงศพแบบมอญที่เรียกกว่า เหม นอกจากนี้บนเกาะยังมีวัดอื่นอีกได้แก่ วัดเสาธงทอง มีเจดีย์แบบอยุธยา ลวดลายประทับเพดานโบสถ์ที่สวยงาม และมีเสาหงส์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญซึ่งหมายถึงเมืองหงสาวดี ราชธานีของชาติมอญในสมัยก่อน วัดฉินพลีมีโบสถ์ฐานโค้งสำเภาแบบอยุธยา มีตุ๊กตาแบบจีนมากมาย ซึ่งนำเข้ามาในช่วงรัชกาลที่ 2-3 และวัดไผ่ล้อม ซึ่งมีโบสถ์แบบอยุธยาหน้าบันเป็นไม้แกะสลัก และเจดีย์ประดับด้วยลายปูนปั้น ชาวเกาะเกร็ดส่วนหนึ่งยังคงประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาแบบมอญโบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้า และของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด มีการออกแบบรูปทรงและแกะสลักที่ลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็น วัดในนิกายธรรมยุติ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ในเขตของกรมชลประทานเป็นวัดที่สร้างใหม่ศิลปะการสร้างสวยงามบริเวณร่มรื่น ในวันอาทิตย์และวันหยุดทางศาสนาจะมีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดจำนวนมากรวมทั้งฟังธรรมจากพระเพทวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)

วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วงสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง บริเวณโดยรอบพระอุโบสถมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ใบเสมาหินชนวนแผ่นใหย่ สูงประมาณ 150 เซนติเมตร เรียงรายอยู่รอบ ๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าใบเสมาจำนวนหนึ่งได้ชำรุดหักพังลงไปมาก สิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้แก่วัดแห่งนี้คือเจดียวัดปรางค์หลวง ซึ่งเป็นสิลปกรรมสมัยอยุธยาตนต้นก่ออิฐถือดินยอด 7 ชั้น ประดับลวดลายปูนปั้นแนวฐานหน้ากระดานสันนิษฐานว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม บริเวณองค์ปราค์พบเศษเครืร่องถ้วยภาชนะดินเผาและเครื่องเคลือบเป็นจำนวนมาก

วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่บนถนนบางกรวย- บางบัวทอง ตำบล บางเลน เดิมชื่อ "วัดแก้ว" มีอายุยาวนานมากกว่า 80 ปี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของวัดเต็มไปด้วยสวน ต่อมาภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ พระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนักและเริ่มพัฒนาวัดเมื่อปี พ.ศ. 2521 พระพิศาลธรรมพาพี หรือที่รู้จักกันดีในนาม "พระพยอม กลัยาโณ"

บริการด้านท่องเที่ยว

  


จองที่พักทั่วไทย
รับประกัน ราคาถูกที่สุด


ที่พักติดทะเลราคาถูก

ที่พักหัวหินติดทะเล
ที่พักพัทยาติดทะเล
ที่พักชะอำติดทะเล
ที่พักบางแสนติดทะเล
ที่พักเขาตะเกียบติดทะเล
ที่พักปราณบุรีติดทะเล
ที่พักประจวบติดทะเล
ที่พักชุมพรติดทะเล
ที่พักเกาะล้านติดทะเล
ที่พักเกาะเสม็ดติดทะเล
ที่พักเกาะช้างติดทะเล
ที่พักสัตหีบติดทะเล
ที่พักระยองติดทะเล
ที่พักจันทบุรีติดทะเล
ที่พักเกาะสมุยติดทะเล
ที่พักเกาะเต่าติดทะเล
ที่พักเกาะพงันติดทะเล
ที่พักภูเก็ตติดทะเล
ที่พักกระบี่ติดทะเล
ที่พักเขาหลักติดทะเล
ที่พักพังงาติดทะเล
ที่พักขนอมติดทะเล
ที่พักเพชรบุรีติดทะเล
ที่พักชลบุรีติดทะเล
ที่พักตราดติดทะเล
ที่พักเกาะหลีเป๊ะติดทะเล
ที่พักเกาะสีชังติดทะเล

 

สุดยอดที่พักเมืองไทย

ที่พักเชียงใหม่

ที่พักภูเก็ต 

ที่พักกระบี่

ที่พักกาญจนบุรี

ที่พักเขาใหญ่

ที่พักพัทยา

ที่พักหัวหิน

ที่พักชะอำ

ที่พักสวนผึ้ง

ที่พักวังน้ำเขียว 

ที่พักเกาะเสม็ด

ที่พักเกาะช้าง

ที่พักระยอง

ที่พักจันทบุรี  

ที่พักปากช่อง

ที่พักอัมพวา

ที่พักปาย

ที่พักเชียงคาน 

ที่พักเชียงราย  

ที่พักเขาค้อ

ที่พักโคราช

ที่พักปราณบุรี

ที่พักประจวบ

ที่พักเกาะสมุย 

ที่พักกรุงเทพ

ที่พักแม่ฮ่องสอน

ที่พักเลย

ที่พักหาดใหญ่

ที่พักชุมพร 

ที่พักอยุธยา

ที่พักบางแสน

ที่พักสุโขทัย

ที่พักลำปาง

ที่พักน่าน 

ที่พักสัตหีบ

ที่พักแก่งกระจาน

ที่พักนครนายก

ที่พักอุบล

ที่พักมุกดาหาร 

ที่พักเขาหลัก

ที่พักดอยอินทนนท์

ที่พักดอยอ่างขาง

ที่พักดอยแม่สลอง

ที่พักภูเรือ 

ที่พักเขาสก

ที่พักบ้านกรูด

ที่พักบางสะพาน

เขื่อนศรีนครินทร์

ที่พักสังขละบุรี

ที่พักพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร