เที่ยวเมืองไทย.คอม ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เที่ยวเมืองไทย // ภาคกลาง // จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

"เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง"
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
พยากรณ์อากาศ
ที่เที่ยวยอดนิยม
แผนที่สุพรรณบุรี
แนะนำโปรแกรมเที่ยว
อันซีนสุพรรณบุรี
สัมผัสจริงสุพรรณบุรี
เทศกาลงานประเพณี
ทัวร์บริการนำเที่ยว
มรดกสุพรรณบุรี
ฟังเพลงเกี่ยวกับ
สุพรรณบุรี
ร้านอาหารที่กิน
ที่ซื้อของฝาก
เบอร์โทรฉุกเฉิน
คุยกับคนสุพรรณบุรี
เรื่องจากทางบ้าน
ส่งอีการ์สุพรรณบุรี
โหวดให้สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตร

 

ตลาดเก้าห้อง

 

ตลาดเก่าศรีประจันต์

 

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติชาวนาไทย

 

วัดพระรูป

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

 

วัดเขาขึ้น หรือวัดเขานางบวช (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

 

วัดหน่อพุทธางกูร์

 

วัดแค

 

ถ้ำเวฬุวัน

 

บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)

 

อุทยานแห่งชาติพุเตย

 

เขื่อนกระเสียว

 

วัดพระนอน

 

สวนพืชไร้ดิน
Soilless Culture Center

 

วัดเขาดีสลัก

 

อคอยบรรหาร-แจ่มใส

 

บึงฉวาก

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 

วัดไผ่โรงวัว

 

หาดทรายห้วยกระเสียว

 

วัดทับกระดาน

 

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจก

 

วัดขวางเวฬุวัน

 

วัดหัวเขา

 

บึงระหาร

 

ตลาดสามชุก

 

วัดลาดสิงห์

 

วัดสามชุก

 

บ้านขาม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย

 

วัดบ้านกร่าง

 

อุทยานมัจฉา วัดป่าพฤกษ์

 

วัดสวนหงษ์

 

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสุพรรณบุรี

 

บ้านยะมะรัชโช

 

กำแพงเมืองเก่า
และประตูเมือง

 

ศูนย์ฝึกอบรมช่าง
สิบหมู่สุพรรณบุรี

 

สระศักดิ์สิทธิ์

 

วัดพร้าว

 

วัดพระลอย

 

วัดสนามชัย

 

วัดพระธาตุ

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 

สวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท

 

วนอุทยานพุม่วง

 

วัดเดิมบาง

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

 

สวนนกท่าเสด็จ

 

วัดสุวรรณภูมิ

 

 

ข้อมูลโดยย่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉวาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ
ภาษาถิ่นชวนฟัง

สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน ได้ทรงสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ได้ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช จำนวน 2,000 คน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สองพันบุรี” ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ (ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน) เมืองนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า “อู่ทอง” จนกระทั่งลุเข้าสมัยขุนหลวงพะงั่ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำบล ชื่อบ้าน ชื่อถนน และชื่อสถานที่สำคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนนนางพิม ถนนขุนไกร อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์

สุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก  อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอด่านช้าง

สถานที่สำคัญ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร
หรือศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง มีเรือนเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้ และในช่วงเดือนธันวาคมทุ่งทานตะวันหลายแปลงทยอยออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
ตั้งอยู่ในบริเวณ ศาลากลางจังหวัด ถนนพระพันวษา เป็นอาคารเรือนไทยประยุกต์สองชั้น เป็นสถานที่เรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิตชาวนาไทย เป็นสถานที่จัดเก็บศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำนา และจัดแสดงเรื่องราว เกี่ยวกับการทำนา ประเพณีและ วิถีชีวิต ของชาวนาไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงสิ่งของ และเคียวด้ามทองคำ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงใช้ทำนาสาธิต และ รวงข้าวมงคล 9 รวงแรกที่ทรงเกี่ยว พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ และอังคาร เวลา 9.00-16.00 น.


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตั้งอยู่ที่ถนนสมภารคง เดิมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุพรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี พระปรางค์องค์ประธาน ประดิษฐาน "พระบรมสารีริกธาตุ"บริการด้านท่องเที่ยว

  


จองที่พักทั่วไทย
รับประกัน ราคาถูกที่สุด


ที่พักติดทะเลราคาถูก

ที่พักหัวหินติดทะเล
ที่พักพัทยาติดทะเล
ที่พักชะอำติดทะเล
ที่พักบางแสนติดทะเล
ที่พักเขาตะเกียบติดทะเล
ที่พักปราณบุรีติดทะเล
ที่พักประจวบติดทะเล
ที่พักชุมพรติดทะเล
ที่พักเกาะล้านติดทะเล
ที่พักเกาะเสม็ดติดทะเล
ที่พักเกาะช้างติดทะเล
ที่พักสัตหีบติดทะเล
ที่พักระยองติดทะเล
ที่พักจันทบุรีติดทะเล
ที่พักเกาะสมุยติดทะเล
ที่พักเกาะเต่าติดทะเล
ที่พักเกาะพงันติดทะเล
ที่พักภูเก็ตติดทะเล
ที่พักกระบี่ติดทะเล
ที่พักเขาหลักติดทะเล
ที่พักพังงาติดทะเล
ที่พักขนอมติดทะเล
ที่พักเพชรบุรีติดทะเล
ที่พักชลบุรีติดทะเล
ที่พักตราดติดทะเล
ที่พักเกาะหลีเป๊ะติดทะเล
ที่พักเกาะสีชังติดทะเล

 

สุดยอดที่พักเมืองไทย

ที่พักเชียงใหม่

ที่พักภูเก็ต 

ที่พักกระบี่

ที่พักกาญจนบุรี

ที่พักเขาใหญ่

ที่พักพัทยา

ที่พักหัวหิน

ที่พักชะอำ

ที่พักสวนผึ้ง

ที่พักวังน้ำเขียว 

ที่พักเกาะเสม็ด

ที่พักเกาะช้าง

ที่พักระยอง

ที่พักจันทบุรี  

ที่พักปากช่อง

ที่พักอัมพวา

ที่พักปาย

ที่พักเชียงคาน 

ที่พักเชียงราย  

ที่พักเขาค้อ

ที่พักโคราช

ที่พักปราณบุรี

ที่พักประจวบ

ที่พักเกาะสมุย 

ที่พักกรุงเทพ

ที่พักแม่ฮ่องสอน

ที่พักเลย

ที่พักหาดใหญ่

ที่พักชุมพร 

ที่พักอยุธยา

ที่พักบางแสน

ที่พักสุโขทัย

ที่พักลำปาง

ที่พักน่าน 

ที่พักสัตหีบ

ที่พักแก่งกระจาน

ที่พักนครนายก

ที่พักอุบล

ที่พักมุกดาหาร 

ที่พักเขาหลัก

ที่พักดอยอินทนนท์

ที่พักดอยอ่างขาง

ที่พักดอยแม่สลอง

ที่พักภูเรือ 

ที่พักเขาสก

ที่พักบ้านกรูด

ที่พักบางสะพาน

เขื่อนศรีนครินทร์

ที่พักสังขละบุรี

ที่พักพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร